116

Ach, lubię opowiadać Boski Plan

1. Ach, lubię opowiadać chwalebny Boski Plan
i Pismo Święte badać, jak nam nakazał Pan.
Królestwo Boże głoszę, bo wiernie służyć chcę,
i ciągle Boga proszę, by czas przybliżył się.
Chór:
Radosna to nowina,

Królestwo się zaczyna;
wnet ujrzym w chwale Syna,
bo tak nam przyrzekł Pan.
2. Ach, pragnę cierpieć z Panem i z Nim ponosić znój;
więc gardzę ziemskim stanem, bo inny jest cel mój.
Ja dążę tam do nieba, gdzie Pański wiedzie ślad,
a więc mi rzucić trzeba ten marny, ziemski świat.
3. Więc wciąż do Pana dążę przez trudy i przez ból,
bo On Pokoju Książę, bo On Miłości Król.
I niosę ludziom wieści, że idzie lepszy czas,
że w Panu cel się mieści, cel, który zbawi nas.