10

Już Zbawca świata pośród nas

1. Już Zbawca świata pośród nas,
na ziemski zstąpił kraj,
[:bo restytucji bliski czas,
więc chwałę Panu daj.:]
2. Nasienie obietnicy cnej
z upadku dźwignął Pan;
[:Oblubienicy wiernej swej
przeznacza Boski stan.:]
3. A my, co tworzym święty zbór,
radosną nieśmy wieść.
[:Połączmy głosy w jeden chór,
oddając Zbawcy cześć.:]
4. Niech każdy stan i każdy lud
przed Królem chyli skroń,
[:bo skończy się nasz ziemski trud,
przed nami łaski toń.:]
5. I wnet przeminie Boży gniew,
więc Pan nas weźmie stąd.
[:Dziękczynny Zbawcy wznieśmy śpiew,
już skończy się nasz sąd.:]