98 – Złoto i blask dziś ceni świat

1. Złoto i blask dziś ceni świat,
Znikome skarby ziemskich dni,
Lecz skarby znikną z biegiem lat,
A tylko Prawda wiecznie lśni.

2. Bo niczym piękność niw i pól,
Bez wiary w sercu i bez łask.
Udziałem świata płacz i ból,
Choć teraz nad nim Prawdy blask.

3. Zabłyśnie chwilkę szczęścia los
I ziemska sława radość da.
Wnet przyjdzie burzy straszny głos,
I znowu w sercu rozpacz trwa.

4. Bo szczęście ziemskie próżny cień
I próżna wszelka ludzka moc,
A chociaż błyśnie jasny dzień,
Wnet straszy ziemię czarna noc.

5. Lecz kto nadzieję w sercu ma,
I ceni z nieba łaski dar,
Tego nie straszy nocy ćma,
Bo go umacnia wiary żar.

6. Nadzieja w Panu trzyma nas,
Obietnic danych z Bożych słów,
Wnet dla nas minie próby czas,
I ujrzym w chwale Króla znów!