94 – O Jezu, Słońce naszych dni

1. O Jezu, Słońce naszych dni.
Obecny jesteś pośród nas.
Niech chwała Twoja wiecznie brzmi,
Po wszystkie dni, po wszystek czas.
Tyś przyszedł, aby zbawić świat,
Dokonać wzniosły Boski plan
I rządzić będziesz tysiąc lat,
By dźwignąć z grzechu ludzki stan.

2. O Zbawco! sercem moim rządź
I wierze mojej dodaj sił.
Ucieczką moją zawsze bądź,
Bym zawsze Tobie wierny był.
Tam dążę, gdzie Twój wskaże ślad,
Z wdzięcznością ścierpię trud i znój.
Ja z Tobą zawsze cierpieć rad,
O miłościwy Zbawco mój.

3. Miłością swoją otocz mnie,
I prowadź do Ojcowskich nóg.
A gdy już śmierć przybliży się,
Racz przyjąć mnie w niebiański próg.
Tam wreszcie ujrzę Twoją Twarz,
Osiągnę z Tobą Boski stan.
Koronę mi żywota dasz.
Boś Ty miłości pełen Pan.