93 – Już świta przed nami radosny ten czas

1. Już świta przed nami radosny ten czas,
Gdy Zbawca powoła przed tron Boski nas
I Swoją zasługą okryje nasz stan,
[: Nagrodę udzieli Bóg Ojciec i Pan :]

2. Lecz zanim zabłyśnie radosny ten dzień,
Nad światem zawiśnie ponury zły cień,
Lecz blaski słoneczne rozproszą wnet noc,
[: Bo szczęście nam wieczne Chrystusa da moc :]

3. Więc dążmy wytrwale, bo bliski już kres,
Odpoczniem wnet w chwale, pozbędziem się łez.
Przed Królem usiądziem, gdzie Jego jest Tron
[: I śpiewać Mu będziem, bo Wielki jest On :]

4. A w blasku wśród chwały Król zacznie Swój rząd
I wezwie świat cały na próbę, na Sąd.
Nie będzie już zgonu, odrodzi się świat,
[: A chwała Syonu zabłyśnie jak kwiat :]