92 – Nadziejo wiary, Zbawco nasz!

1. Nadziejo wiary, Zbawco nasz!
Tyś dla nas życia zdrój.
Ty nam koronę w niebie dasz,
Najświętszy Panie mój!

2. Przed Tobą chylę kornie skroń
I czekam łaski Twej.
Niech broni mnie Twa święta dłoń,
Gdy zwątpię w chwili złej.

3. Tyś nam obiecał wspólny dział,
U Ojca z Tobą wraz,
Że przyjmiesz nas do swoich chwał,
Gdy przyjdzie błogi czas.

4. Dziś czas ten błogi przyszedł już,
Na ziemski spłynął kraj,
I wśród słonecznych jasnych zórz,
Królestwa wschodzi raj.

5. Więc kiedy bliska chwila ta,
Gdy lud Swój weźmiesz stąd,
Niech na nas spłynie łaska Twa,
Na sługi Twe miej wzgląd.