90 – Wierzę w Ojca, wierzę w Syna

1. Wierzę w Ojca, wierzę w Syna,
Wierzę w jego Świętą Krew.
W Ojcu wszelka jest przyczyna,
A Syn dał nam Prawdy siew.

2. Wierzę w Pańskie obietnice,
Które Bóg Prorokom dał;
Wierze w Bożych słów skarbnicę,
Z której Pan nam Prawdę zlał.

3. Wierzę, bo mnie wiara zbawi,
Bo tak mnie nauczył Pan.
Wierzę, że Król świat naprawi,
Dźwignie z śmierci ludzki stan.

4. Wierzę, że za wszystkie znoje,
Które chętnie znoszę sam,
Czeka mnie dziedzictwo moje,
Gdy mnie Chrystus weźmie tam.

5. W każde słowo Pańskie wierzę,
Bo Pan to miłości zdrój,
Więc się modlę kornie, szczerze,
Bądź pochwalon, Zbawco mój!