9 – Niech wieczna chwała Panu brzmi!

1. Niech wieczna chwała Panu brzmi!
Bo przez Ofiary Jego Krew
Zabłysną światu lepsze dni
I minie słuszny Boga gniew.

Chór:
Potężny Zbawiciel jest nasz,
On kupił nas wszystkich swą krwią.
Panie, łaskę nam dasz,
Dasz nam ujrzeć swą twarz.
Przyjmiesz za Oblubienicę Swą.

2. Pan wywiódł z ciemności swój lud,
I prawdy nań jasny dał blask;
Obiecał nagrodzić nasz trud
I zesłać swym wiernym zdrój łask.

3. Ach, wielka miłości Twej toń;
Ucieczką jedyną Twój Krzyż.
Bezpiecznie nas wiedzie Twa dłoń
Ach, chwilę Twej chwały nam zbliż.

4. A gdy Królestwa przyjdzie czas,
Racz chwałę Swoim sługom dać.
Do nieba, Panie, przyjmij nas,
Gdzie żywot wiecznie będzie trwać.