87 – Kto za swój cel jedyny ma

1. Kto za swój cel jedyny ma,
By Panu służyć z wszystkich sił,
Pan mu opiekę swoją da,
Pozwoli, aby silnym był.

Chór:
Pan Swoich Świętych wiedzie sam,
Miłości Jego wielka toń,
I w każdej chwili śpieszy nam,
Z pomocą Jego święta dłoń.

2. Więc chociaż przyjdą chwile złe,
Z pokusą gdy się toczy bój,
Pan naszą wiarę stwierdzić chce,
I wypróbować Kościół Swój.

3. Dlatego trzeba wiernie trwać
I wierzyć, że w najgorszy czas,
Pan nie omieszka sił nam dać,
Opieką Swoją wesprzeć nas.

4. A gdy nadejdzie życia zgon,
Zwycięskich świętych przyjmie Pan,
Wprowadzi do niebiańskich stron
I da w nagrodę Boski stan.