84 – Wiekuisty Ojcze, Panie

1. Wiekuisty Ojcze, Panie,
Pobłogosław dziś nasz trud.
Niech się na Twą chwałę stanie,
Co uchwali dziś Twój lud.

Chór:
Pobłogosław nasze mowy
I wysłuchaj modłów tych.
Łaskę zlej na nasze głowy,
Kieruj krokiem dzieci Twych.

2. Daj nami Ojcze, Twego Ducha,
Miłość w serca nasze wlej.
Niech z nas każdy słów Twych słucha,
Przysparzając chwały Twej.

3. Wiekuisty Ojcze z nieba,
Pobłogosław zbożny czyn,
I każ czynić tak, jak trzeba,
Jak nauczył nas Twój Syn.

4. Niech wśród braci będzie zgoda,
Bo zapada nocy cień.
I niech Boska Twa nagroda,
Spłynie na nas w Pański dzień.