83 – Razem wznieśmy jeden ton

1. Razem wznieśmy jeden ton,
Złączmy głosy w jeden chór.
Niech śpiew leci aż przed Tron,
Bo dziś śpiewa cały zbór.

2. W zgodzie i w miłości wciąż,
Razem dążym w Pański ślad,
A gdy cierpi święty mąż,
Wnet z pomocą śpieszy brat.

3. Bo nakazał Zbawca Sam,
By wzajemnie kochać się
I zostawił przykład nam,
Gdyż Pan sam miłością tchnie.

4. Niech się schodzi razem brać,
Bo gdzie tylko dwóch lub trzech,
W imię Pańskie będzie stać,
Tam przystępu nie ma grzech.

5. A wiec wspólnie wznieśmy śpiew,
Głosząc Panu chwałę chwał.
Nieśmy światu Prawdy siew,
Prawdy, którą Zbawca dał.