81 – Obietnicę nam wymowną

1. Obietnicę nam wymowną
Ojciec w łasce swojej dał,
Że kto wierzy w Krew kosztowną,
Ten na wieki będzie trwał.
Nadto Ojciec obiecuje,
Kto się ziemskich zrzeknie praw
I Chrystusa naśladuje,
Ten dostąpi Boskich sław.

2. Kogo Ojciec z Ducha spłodzi,
Ten dla świata zmarłym jest,
Lecz w Chrystusie się odrodzi,
Kiedy przyjmie Pański chrzest.
Życie trzeba złożyć w darze
I u Pańskich złożyć stóp,
Czynić zawsze, co Bóg każe,
Wiernym będąc aż po grób.

3. Lecz gdy przejdziem za zasłonę
I zwycięsko zniesiem trud,
Pan da niebiańską koronę,
Wynagrodzi wierny lud,
Chwalmy, bracia, Stworzyciela,
Za tę głębię Jego łask,
Za zesłanie Zbawiciela,
Za obietnic przyszłych blask.