80 – Czy w Jezusa wierzysz Krew

1. Czy w Jezusa wierzysz Krew,
Która nas zbawiła?
Która słuszny Boży gniew
I grzech nasz zgładziła?
Przez zasługę owej Krwi
Ojciec nas przyjmuje,
A w Królestwa jasne dni,
Chwałę nam zgotuje.

Chór:
Wiele łask, cudnych łask,
Krew ta zgotowała.
Przez nią ujrzym nieba blask,
Gdzie nas czeka chwała.

2. Przez Krew Chrystus kupił cię,
Do niego należysz,
I wśród świętych znajdziesz się,
Gdy w tę Krew uwierzysz.
Bo w miłości wielkiej Pan,
Dał nam zapewnienie,
Że podźwignie ziemski stan,
I da nam zbawienie.