8 – Dla Jezusa Zbawiciela

1. Dla Jezusa, Zbawiciela,
Całe życie chętnie dam;
Nie chcę sławy ni wesela,
Tylko Jemu służyć sam.
Jezu słońce moich dni,
Daj nagrodę zdobyć mi.

2. Lata me dni i godziny
Spędzić chcę dla Sprawy Twej,
A dla prawdy, Twej przyczyny,
Łaskę na mą duszę zlej.
Jezu wzorem dla mnie bądź!
Jezu sercem moim rządź!

3. Chwała Tobie, Jezu chwała!
Krzyż Twój prawdą wieczną lśni;
Tobie winna ziemia cała
Życie po wieczyste dni.
Dla Jezusa umrę rad,
Aby wstąpić w Jego ślad.