79 – Czy słyszałeś ten śpiew

1. Czy słyszałeś ten śpiew,
Co radośnie tak brzmi,
Co śpiewa go dziś świętych chór?
Śpiewał go Mojżesz sam
Jeszcze za dawnych dni,
[: Gdy ludowi dał praw Boskich wzór :].
Śpiewał go Mojżesz sam
Jeszcze za dawnych dni,
Gdy ludowi dał praw Boskich wzór.

2. Barankowy to śpiew,
Zwiastowany od lat,
W symbolach Pan kazał go wznieść,
By, gdy błyśnie dzień,
Który zbawi ten świat,
[: Człowiek mógł pojąć tej pieśni treść :].
Aby, gdy błyśnie dzień,
Który zbawi ten świat,
Człowiek mógł pojąć tej pieśni treść.

3. Śpiew ten odkrywa nam
Głębię niebiańskich chwal.
Chwał, które wnet ujrzy nasz wzrok,
Bo przemija już świat,
Nowy Rząd Chrystus da,
[: Rozpoczyna się już Pański Rok :].
Bo przemija już świat,
Nowy Rząd Chrystus da,
Rozpoczyna się już Pański Rok.

4. Wielkie i cudne są
Sprawy Twych Boskich rąk.
Dziś wielkość Twą głosi nasz śpiew.
Sprawiedliwy jest Bóg,
Bo oszczędził nam mąk
[: Przez Chrystusa i przez Jego Krew :].
Sprawiedliwy jest Bóg,
Bo oszczędził nam mąk,
Przez Chrystusa i przez Jego Krew.

5.Święci wznieście swój glos,
Panu śpiewajcie cześć.
Niech leci głos wśród ziemskich pól,
Niech pocieszy ten świat
Wielka radosna wieść,
[: Że panuje już nasz Zbawca Król :].
Niech pocieszy ten świat
Wielka radosna wieść,
Że panuje już nasz Zbawca Król.

6. Słowo Boże to klucz,
Który stroi ten dźwięk,
I czyni tak pięknym nasz glos,
Bo pieśń ta wzmacnia nas,
Koi ból, płoszy lęk,
[: Gdyż zwiastuje nam dziś lepszy los :].
Bo pieśń ta wzmacnia nas,
Koi ból, płoszy lęk,
Gdyż zwiastuje nam dziś lepszy los.