78 – O Panie, przez Twój Krzyż

1. O Panie, przez Twój Krzyż,
W miłości Twej,
Ty nas do Ojca zbliż
I ducha zlej,
Bo wierzym w Twoją Krew
I stajem na Twój zew,
W świat niosąc Prawdy siew,
O Zbawco nasz!

2. Dziś bliski już jest czas,
Przed nami tuż!
Gdy Pan wybawi nas,
Bo przyszedł już!
Na ziemski zstąpił łan,
Naprawić ziemski stan,
Miłości pełen Pan,
Nasz Zbawca, Król!

3. Na tron wstępuje Król!
O chwała Ci!
Ukoi trud i ból
W Królestwa dni.
I wnet powoła nas,
Aby po wieczny czas,
Królować z Panem wraz,
Wśród Boskich chwał.