76 – Już wschodzi Słońce przyszłych lat

1. Już wschodzi Słońce przyszłych lat
I rozpromienia wschód.
Już Zbawca przyszedł na ten świat,
Uwolnić wierny lud.

2. I jeszcze tylko chwila prób,
Ucisku krótki czas;
Bo choć nas czeka czarny grób,
Pan z grobu wzbudzi nas.

3. Przez Jego Krzyż i Świętą Krew,
Pan nasze grzechy zmył,
Przebłagał słuszny Boży gniew,
Słabości nasze skrył.

4. Na ziemi już obecny Pan,
Wnet rządy zacznie swe
I uszlachetni każdy stan,
Bo wszystkich zbawić chce.

5. Hosanna Tobie, Zbawco nasz!
W miłości nami rządź.
Ty sprawiedliwość światu dasz,
Więc pochwalony bądź!