75 – Chrystus w własnej obecności

1. Chrystus w własnej obecności,
Zstąpił już na ziemski krąg,
Aby spełnić dla ludzkości,
Odkupienia dalszy ciąg.
Na światowy wchodzi Tron
I wnet zapanuje On.
Alleluja! Alleluja!
Alleluja! Amen.

2. Lecz gdy przyszedł po raz wtóry,
Inną postać ma nasz Pan;
Jako duch zstępuje z góry,
Przyodziany w Boski stan.
Schodzi jako wielki Król,
Koić ziemski znój i ból.
Alleluja! Alleluja!
Alleluja! Amen.

3. A gdy wszystkie członki ciała,
Przejdą za zasłony cień,
Zacznie się Kościoła chwała,
Tysiąclecia błyśnie dzień.
Zacznie się Królestwa rząd,
Świat powstanie na swój sąd.
Alleluja! Alleluja!
Alleluja! Amen.

4. Cześć Ci! Królu nad Królami!
Kiedyś zstąpił na ten świat,
Będziesz rządził z wybrańcami
W swym Królestwie tysiąc lat.
Przez Królestwo Pańskie to,
Zniknie z ziemi śmierć i zło,
Alleluja! Alleluja!
Alleluja! Amen.