73 – Już Zbawca obiecany

1. Już Zbawca obiecany
Na ziemski zstąpił krąg,
Bo czas już dokonany,
Jak wiemy z świętych Ksiąg.
Przychodzi skrócić złości,
Naprawić wszelki stan,
I rząd sprawiedliwości,
Wnet zaprowadzi Pan.

2. Radosna ta nowina,
Wnet rozweseli świat:
Królestwo się zaczyna
I potrwa tysiąc lat;
Już widać blask świtania,
Wnet ujrzym słońca blask,
W poranku zmartwychwstania,
Gdy Król udzieli łask.

3. A świat się upokorzy,
I Pański uzna Rząd,
A wówczas Kościół Boży,
Zacznie nad ziemią sąd.
Lud Pański pełen chwały,
Panować będzie z Nim,
Aż człowiek doskonały,
Stanie przed Stwórcą Swym.