69 – Spoczynku pragnie dusza ma

1. Spoczynku pragnie dusza ma,
Lecz tylko u Twych świętych stóp;
A gdy mnie wzmacnia miłość Twa,
Nie straszny mi jest nawet grób.

2. Bo Wszechpotężny Ojciec Bóg,
W dobroci nieprzebranej Swej,
Pozwala szukać u swych nóg,
Ucieczki podczas chwili złej.

3. l serce się do Ciebie rwie,
Za Tobą tęsknię, Ojcze mój.
Spokojem racz obdarzyć mnie,
O spokój błagam ja, syn Twój.

4. Bez Ciebie życia nie chcę znać,
Bo w Tobie źródło życia jest.
I mądrość Swoją racz mi dać,
Gdy udzieliłeś Duch chrzest.

5. Przed tobą chylę kornie skroń
I błagam, Ojcze, przyjmij mię!
Niech rządzi mną Twa Boska dłoń,
Niech Twoja wola spełni się.