66 – Bóg obiecał pełen chwały dzień

1. Bóg obiecał pełen chwały dzień,
Wiarą widzim, że zbliża się On.
W blasku Prawdy znika nocy cień,
Król przybywa od niebiańskich stron.

Chór:
Przyszły czas, miły czas,
Kiedy będziem z Panem wszyscy wraz.
Przyszły czas, słodki czas,
Kiedy w niebo przyjmie Zbawca nas.

2. W dniu tym czarny otworzy się grób,
Ludzkość dziwny uzyska swój stan,
A gdy przyjdzie czas sądu i prób,
Żywot wieczny w nagrodę da Pan.

3. Kościołowi Pan inny da dział,
Więcej znaczy dla niego ten dzień.
Pan go weźmie do niebiańskich chwał,
I uwielbi wśród anielskich pień.

4. Gdy Królestwa nastanie już czas,
Z ziemi tej zniknie śmierć, zniknie ból.
Sprawiedliwie wynagrodzi nas,
Ten największy sprawiedliwy Król.