64 – Do Ciebie wołam, Boże mój

1. Do Ciebie wołam, Boże mój,
W cierpieniu i udręce swej,
Lecz się nie skarżę na ten znój,
Pamiętać tylko o mnie chciej.

2. Cierpienie wzmacnia serca nam,
Dodaje naszej wierze sil,
A przecież cierpiał Chrystus Sam,
Gdy pośród nas, jak człowiek żył.

3. Weźmij swój krzyż i za mną dąż,
Tak do swych wiernych rzekł raz Pan,
Więc krzyż ten dźwigać trzeba wciąż,
Gdy kto chce zyskać nieba stan.

4. O Panie, życie ziemskie bierz,
Bo wiem, że lepsze w niebie dasz.
I ja chcę dźwigać krzyż swój też,
Bo pragnę ujrzeć Twoją Twarz.