61 – Ucieczką świętych jest Bóg Pan

1. Ucieczką świętych jest Bóg Pan,
On nas obroni w chwili zlej,
On nam zapewni lepszy stan,
I nie poskąpi łaski Swej.

2. Tam w niebie, kędy gwiazd lśni rój,
Gdzie Stwórca Swój roztacza blask,
Żywota rzeki płynie zdrój,
Co zlewa na nas pełno łask.

3. A tu, na ziemi mamy znów,
Najczystszą wodę Prawdy tej,
Co płynie wdzięcznie z Bożych Słów,
I wzmacnia wiarę Trzódki Twej.

4. O! dzięki Ci za Prawdę tę,
Najmiłościwszy Panie nasz,
My wierzym, że czas zbliża się,
Gdy nam nagrodę w niebie dasz.