60 – Zapomnij o smutku

1. Zapomnij o smutku,
Bo każdy go ma,
Płacz, lecz po cichutku,
Niech płynie twa łza.
Nie żal się przed światem,
Zły świata dziś stan,
Idź, pomódl się z bratem,
Pocieszy cię Pan!

2. Wnet smutek przeminie
I zniknie żal Twój,
Bo w Panu jedynie
Nadziei jest zdrój!
Przed Tron Jego mocy
Nieś troski i ból;
Udzieli pomocy,
Nasz Zbawca i Król.

3. I nie znaj, co trwoga,
Wśród wichru i chmur,
Bo wiedz, że od Boga
W Jezusie masz wzór.
Zapomnij o smutku,
Bo każdy go ma;
Płacz, lecz po cichutku
Niech płynie twa łza.