59 – Przez Ciebie żywot mam

1. Przez Ciebie żywot mam,
Przez Ciebie Ojca znam,
Ach! dzięki Ci!
Tyś za nas dał swą Krew,
Tyś zgasił Boski gniew,
Zacząłeś Prawdy siew,
Posiewem Krwi.

2. Dziś w Tobie cały świat,
Nadziei widzi kwiat,
Zbawienie swe.
Radością serce drga,
Bo wkrótce władza Twa,
Nad ziemią rządzić ma,
Królestwo Twe.

3. I wkrótce, Zbawco, dasz,
Że ujrzym Twoją twarz,
W jasności cnej.
I skończy się nasz znój,
Zwycięsko przejdziem bój
I przyjmiesz Kościół Twój,
Do chwały Swej.

4. Koronę dla Twych sług
Udzieli Ojciec Bóg
I przyjmie Sam,
Bo już Twój świta dzień,
Już pierzcha nocy cień,
I wśród anielskich pień
Królujesz nam.