57 – Nadzieję w sercu miej

1. Nadzieję w sercu miej
I w wierze mocno trwaj,
Zwyciężysz w każdej chwili złej,
Niebiański ujrzysz raj.

2. Niech miłość w sercu twym,
Roztacza jasny krąg,
I kieruj się w dążeniu swym
Nauką Świętych Ksiąg.

3. Gdy przyjdzie chwila prób
I ciężko cierpieć ci,
Modlitwę ślij do Pańskich stóp,
Bo tam nadzieja tkwi.

4. Nie podnoś żadnych skarg,
Gdy Pan ci ześle ból,
Bo modły tylko kornych warg,
Wysłucha Zbawca Król.

5. Do światła zawsze dąż,
Niech cię nie straszy noc,
Pamiętaj tylko o tym wciąż,
Że wielka Pańska moc.