56 – Choć życie ziemskie pełne burz

1. Choć życie ziemskie pełne burz,
Na każdym kroku czyha wróg,
Ty jednak wiernie Panu służ,
A zawsze Cię obroni Bóg.

2. Bo dla swych sług Pan miłość ma,
Niewyczerpane źródło łask,
A wiernym Swym nagrodę da,
I przyjmie tam, gdzie nieba blask.

3. Więc jeśli tylko smucisz się,
Gdy przyjdą chwile ciężkich prób,
Do Pana śpiesz, a wzmocni cię,
I łaskę da u Swoich stóp.

4. Z pokorą śpiesz do Pana w wyż,
I wierząc święcie w Jego Krew,
Do nieba serce swoje zbliż
I szczerze zanuć wdzięczny śpiew.

5. Z nadzieją u stóp Pana stań,
Ofiaruj Panu smutek, ból,
A miłą będzie serca dań
I przyjmie twą ofiarę Król.