55 – Gdy Pan już Swój obejmie Rząd

1. Gdy Pan już Swój obejmie Rząd,
Gdy już Królewski zajmie Tron,
Nad światem Swój rozpocznie sąd
I wstaną zmarli ze wszech stron.

2. O, Zbawco! w łasce Swojej daj,
Bym zmartwychwstanie pierwsze miał,
Bo niczym dla mnie ziemski raj,
Gdyś przyrzekł wziąć mnie do Swych chwał.

3. Gdy przyjdzie na mnie śmierci czas,
Ty, Zbawco, zmienisz w ducha mnie
I dzielić będę z Tobą wraz
Naturę Boską, chwaląc Cię.

4. Więc dziś na Twoją śpiewam cześć,
O, bądź pochwalon, Zbawco nasz!
Żeś nam pozwolił i Krzyż Swój nieść,
Że nam koronę w niebie dasz.