53a – Na zawsze z Panem być

1. Na zawsze z Panem być,
To jest pragnienie me.
I jak Pan kazał wiernie żyć,
Po wieczne czasy chcę.

Chór:
W utrapienia czas,
Panie, wzmacniaj nas.
Wskazuj wąską ścieżkę nam
i bądź nam wodzem sam

2. W wędrówce ziemskiej mej
Racz mi opiekę dać,
I Swoją dłonią wesprzeć chciej,
Bym mógł w Twej wierze trwać.

3. Wraz z Panem ścierpię znój
I zniosę trudów sto,
Bo wierzę, że Zbawiciel mój
Obdarzy mocą swą.

4. A gdy już przyjdzie zgon,
Śmierć zamknie oczy me,
Pan weźmie mnie przed Boski Tron
I da mi łaski Swe.

5. Ozdobi moją skroń
Koroną Boskich chwał,
Bo przez miłości Jego toń
Bóg na mnie Ducha zlał.