53 – Na zawsze z Panem być

1. Na zawsze z Panem być,
To jest pragnienie me.
I jak Pan kazał wiernie żyć,
Po wieczne czasy chcę.

2. W wędrówce ziemskiej mej,
Racz mi opiekę dać,
I Swoją dłonią wesprzeć chciej,
Bym mógł w Twej wierze trwać.

3. Wraz z Panem ścierpię znój
I zniosę trudów sto,
Bo wierzę, że Zbawiciel mój,
Obdarzy mocą Swą.

4. A gdy już przyjdzie zgon,
Śmierć zamknie oczy me,
Pan weźmie mnie przed Boski Tron
I da mi łaski Swe.

5. Ozdobi moją skroń
Koroną Boskich chwał,
Bo przez miłości Jego toń,
Bóg na mnie Ducha zlał.