487a – Albowiem tak Bóg umiłował świat

1. Albowiem tak Bóg świat umiłował,
Albowiem tak Bóg świat umiłował,
Umiłował, umiłował, umiłował tak Bóg świat’

2. Że dał nam Syna jedynego,
Że dał nam Syna jedynego,
Dał Syna, dał Syna, Jednorodzonego dał.

3. Ażeby każdy, kto weń wierzy,
Ażeby każdy, kto weń wierzy,
Nie zginął, nie zginął, ale żywot wieczny miał.