482 – Święty, Święty, Święty jest nasz Bóg!

1. Święty, Święty, Święty jest nasz Bóg!
Głoście narody moc swego Pana!
Chwal Go morze szumem swoich wód,
I ty ziemio powtórz swe Amen!
Możny i dobry, potężny silny,
Wielki jest Bóg nasz, Pan ziemi tej!

Chór:
Święty, Święty, Święty jest nasz Bóg!
I ty ziemio powtórz swe Amen!

2. Głoście ludy, Jego wielkość wciąż!
Jemu śpiewajcie i uwielbiajcie!
Świat ten cały dziełem Jego rąk.
Jemu cześć i pokłon oddajcie!
Niechaj anioły wielbią Jego też,
Niech mu śpiewają pochwalny psalm!

3. Wielki, Święty, Wieczny jest nasz Pan!
On niezrównany, niepokonany,
On Zwycięzcą, On jest Królem nam!
W sile Swej On Niezwyciężony!
Służmy Mu wiernie przez całe życie,
Bo On jest wielki, dobry nasz Bóg!