48 – Daleki dla mnie dzisiaj świat

1. Daleki dla mnie dzisiaj świat,
Samotny idę w nieba wyż.
I tylko taki jest mi brat,
Kto wierzy ze mną w Pański Krzyż.

2. Wytrwale dążę w Pański ślad,
Cierpliwie znosząc trud i znój,
I zawsze cierpieć jestem rad,
Gdyż tak przykazał Zbawca mój.

3. A gdy przychodzą chwile złe,
Gdy mnie pognębić pragnie wróg,
Modlitwą krzepię serce swe,
I zawsze mnie pociesza Bóg.

4. Lecz już nie długa droga ma,
Wędrówce kres położy zgon,
A Pan nagrodę w niebie da,
I przyjmie na Swój Boski Tron