478 – Jest jedno Imię, drogie mi

1. Jest jedno Imię, drogie mi,
Najdroższe w świecie tym,
Muzyką słodką to Imię brzmi,
Wpisane w sercu mym.

Chór:
Sercem kocham Jezusa!
Sercem kocham Jezusa!
Zawsze będę Go kochać,
Bo On pierwszy ukochał mię.

2. Miłości dzieje głosi mi,
Miłości aż na krzyż,
Osładza wszystkie moje dni,
Do nieba wiedzie wzwyż.

3. To Jezus, mój Zbawiciel Pan,
To o Nim śpiewać chcę,
On na zbawienie wszystkim dan,
Miłuje także Cię.