474 – Jak szybko życia mija czas

1. Jak szybko życia mija czas,
Jak dnie za dniami mkną!
I nie spostrzeże żaden z nas,
Jak przeżył wiosnę swą!

Chór:
Rok za rokiem, dzień za dniem,
My do kresu trosk swych mkniem,
Aż ostatni przyjdzie czas,
Gdy Zbawiciel przyjmie nas.

2. Kto kochał, wierzył w życiu swym,
Kto w Panu zawsze trwał,
Dlatego Zbawca w Słowie Swym,
Obiecał wieniec chwał.

3. A gdy wybije dla mnie dzwon,
Ostatnich życia dni,
To wtedy wspomnij duszę mą,
Omytą w Twojej krwi!