472 – Prawda o Biblii niechaj głośno zabrzmi!

1. Prawda o Biblii niechaj głośno zabrzmi!
W niej dla ludzkości jest pociechy zdrój.
Światła jej żadna burza już nie zaćmi,
Odkąd Pan Jezus odniósł tryumf Swój.

Chór Prawda o Biblii niech szeroko płynie,
Niechaj obejmie cały świata krąg!
Ona prowadzi do zbawienia wiernie,
Niech więc do wszystkich ludów dotrze rąk.

2. Wołaj o Biblię, gdy cię smutek trwoży,
Gdy cię świadomość gnębi twoich win.
W niej obietnicę daje ci Syn Boży,
Iż pokój, radość znajdziesz tylko w Nim.

3. Sięgnij po Biblię, w niej zbawienie twoje,
Z niej czyste światło objawienia lśni,
W niej zamknął Chrystus obietnice swoje,
Z jej kart aż dotąd wciąż głos Jego brzmi.

4. Weź więc swą Biblię na drogę żywota,
Niech nas prowadzi w tym padole łez,
Byśmy wkroczyli jak zwycięska rota,
Tam, gdzie wędrówki jest zbawionych kres.