47 – Nie dla mnie ziemski stan

1. Nie dla mnie ziemski stan,
Nie dla mnie świat.
Bo kazał mi nasz Pan,
Iść w Jego ślad.
Nadzieję w serce wlał
I obietnicę dał,
Ukoił smutek, znój,
Jezus jest mój!

2. Więc w Prawdzie Pańskiej trwam,
W wędrówce tej,
do nieba dążę bram.
W nadziei mej,
Że u Jezusa nóg,
Przebaczy grzechy Bóg,
Zwycięski uzna bój,
Jezus jest mój!

3. A gdy się zbliży grób
I przyjdzie zgon,
To wiem, że koniec prób
Przeznaczył On.
Że Pan nagrodę da,
Co wieczne czasy trwa,
Gdzie gwiazd niebiańskich rój,
Jezus jest mój!