459 – Biały sztandar chwały niesie każdy ten

1. Biały sztandar chwały niesie każdy ten,
Którym rządzi Jezus Król.
Jakże szczęśliw każdy, co ten spełnia czyn,
Choć dolega trud i ból!

Chór:
Dalej wprzód, dalej wprzód,
Przed nami idzie Jezus nasz.
Chętnie pójdziem w bój, choć ciężki znój,
Wysoko nieśmy sztandar swój!

2. Kiedy swe zastępy wiedzie na nas wróg,
Trzymaj śmiało sztandar nasz!
Z nami Emanuel, On złośnika zmógł,
Silnie stoi Prawdy straż.

3. Aż za morza do ostatnich krańców ziem,
Nieście świadcząc sztandar ten!
Niechaj Słowo Boże idzie z blaskiem swym,
I rozpędza śmierci sen.

4. Noc uchodzi, nowy już zaświtał dzień,
Biedna ziemio, zanuć śpiew,
Idzie Jezus Chrystus, znika grzechów cień,
Niesie pokój z Judy lew.