457 – O przyjdź, błądzący grzeszniku

1. O przyjdź, błądzący grzeszniku,
Oto Jezus wzywa cię,
I jak wszelkich łask nasz dawca,
Radość w serce On ci śle.

Chór:
Ty co pragniesz oczyszczenia,
Twego wiecznego zbawienia,
On kocha cię! O przyjdź, On czeka, na cię!

2. Porzuć grzech i złóż swe brzemię,
Nie oglądaj za złym się,
Bo przyjdzie ta błoga chwila,
Gdy Pan wyswobodzi cię.

3. Światło świeci już dla wielu,
Z tych, co porzucili zło.
Będzie świecić i dla ciebie,
Jeśli przyjmiesz drogę tą.