455 – Tobie, najlepszy Boże nasz i Panie

1. Tobie, najlepszy Boże nasz i Panie,
Niechaj cześć będzie i podziękowanie,
Żeś mię Twej łaski uczestnikiem sprawił,
Od grzechów zbawił.

2. Ty nas do Syna pociągnąłeś Swego,
Za nasze grzechy ukrzyżowanego,
W Jego Kościele drogim nas postawił
I błogosławił.

3. My też za Twoją łaską w Twym Kościele,
Niech imię Twoje wyznawamy śmiele,
Niech poczuwamy się do powinności,
I do wdzięczności.

4. A gdy bieg życia zbliży z nas każdego,
Do ostatniego kresu śmiertelnego,
Wtenczas nam, Jezu, przez śmierć do żywota,
Sam otwórz wrota.