453 – Witamy serdecznie

1. Witamy serdecznie,
W tym gronie Was dziś!
[: Nas łączy tu społecznie,
Jedynie Pański Krzyż. :]

2. W Jezusie zbawienie
I życie jest zeń,
[: A łaski Jego tchnienie,
Rozpędza wszelki cień. :]

3. Podnieście swe dłonie,
Społeczność niech trwa
[: Aż nam na rajskie błonie,
Stąd przejść nam Zbawca da. :]

4. Tam, gdzie dusze łączy,
Śmierć Jego i Krew
[: Tam nic już nie zamąci,
Miłości bratniej wiew. :]