450 – Do Ciebie ja się zbliżyć chcę

1. Do Ciebie ja się zbliżyć chcę,
Baranku, któryś zmarł za mnie.
Ja Twemu Słowu zwierzam się,
I ciężar zrzucam mój na Cię.

2. Do Ciebie idę z smutkiem mym,
Byś miłą ulgę sprawił mi.
Ma prośba jest w Imieniu Twym,
Bo z serca mego ufam Ci.

3. Do Ciebie, który mocą Swą,
Pocieszasz w wielkim smutku mnie,
Ja idę, chociaż burze grzmią,
Bo Ty mi mówisz: „Nie bój się!”

4. Ze łzami mymi zbliżam się,
Do Ciebie, któryś zmarł za mnie.
Przynosząc boleść, trwogi me,
Do Ciebie więc ja zbliżam się.