449 – O, Jezu, jakżeś drogi mi

1. O, Jezu, jakżeś drogi mi,
Uwielbiam Cię w pokornej czci.
Ty radość wielką dajesz mi,
O mój Ty drogi Jezu.

Chór:
Jezu, błogo z Tobą żyć,
Radość, pokój w Tobie mieć,
Dozwól zawsze z Tobą być
I wiecznie Ciebie wielbić.

2. Kocham Cię Jezu, Panie mój,
Bo cieszysz mnie, osładzasz znój,
Jedynyś życia mego Zdrój,
O, mój Ty drogi Jezu.

3. Spragnionym Panie Twoich Słów,
Słucham Cię Jezu, Panie Mów!
Twa bliskość mnie umacnia znów,
O, mój Ty drogi Jezu.

4. Uwielbiać Cię mym życiem chcę,
Tu modły me do Ciebie ślę,
Z win oczyść, Panie serce me,
O, mój Ty drogi Jezu!