441 – Panie, wysłuchaj głos prośby naszej

1. Panie, wysłuchaj głos prośby naszej,
Który zanosim stąd przed Tron Twój!
Błogosław Panie, usłysz te głosy,
Zlej na nas łask Twych obfity zdrój.
Niech w sercach naszych pokój Twój gości,
Niech strzeże myśli na drodze tej.
Pomóż nam wzrastać w Twojej Miłości,
Byśmy chodzili w światłości Twej.

2. Niech nas już świat ten więcej nie łudzi,
Ducha swojego w nas Panie wzbudź,
Wiara i praca niech nas nie trudzi,
Swoje oblicze Ty ku nam zwróć.
Niech Panie w naszych domach obficie,
Głos słodkich Twoich rozbrzmiewa Praw,
A gdy dokończym tu nasze życie,
Przez łaskę Twoją zbawienie spraw.

3. Niech w sercach Duch Twój rozpromienieje
I niech do głębi rozgrzeje nas,
Wlej w serca nasze żywe nadzieje,
Że nam zwycięstwo Ty, Panie dasz.
Pomóż nam Panie, abyśmy żyli,
Zawsze na Twoją chwałę i cześć,
Byśmy na łaskę Twą zasłużyli,
I w końcu mogli do chwały wejść.