431 – Niechaj piękność Jezusa się we mnie lśni

1. Niechaj piękność Jezusa się we mnie lśni,
Jego odblaskiem niech będą moje dni!
O, niech duch mocą swą, zawsze kieruje mną!
O, niech życie Jezusa się we mnie lśni!

2. Niechaj radość i pokój panuje tam,
Gdzie Ty, o Jezu przebywać będziesz Sam!
O, niech moc Boża Twa, w naszym życiu wciąż trwa!
O, niech radość i pokój panuje tam.

3. Prowadź nas Jezu do nieba Twego bram,
Gdzie znajdziemy się wszyscy na pewno tam!
O, daj nam rękę Twą i wiedź nas drogą Swą,
Do nieba Twego, gdzie na nas czekasz Sam!