430 – Weźmijcie wdzięczne jarzmo Moje

1. Weźmijcie wdzięczne jarzmo Moje.
W pokorze chodząc w każdy czas,
Cierpliwie znoście trudy znoje,
Ojciec za synów przyjmie was.

2. I życie kładźcie swe w ofierze,
Za braci, Jego święty lud.
Wzmacniajcie stale swe przymierze,
Aż zmartwychwstania przyjdzie cud.

3. Jam jest Pasterzem ludu swego,
Owoce słuchają Słowa te.
Ja ich wybawię ode złego,
Chwałę Swą z nimi dzielić chcę.

4. Stroskane biedne owce Moje,
Przez ciernie, głogi śpieszą tam,
Tam gdzie wód żywych płyną zdroje,
Aż do niebiańskich śpieszą bram.

5. Ty we mnie wierzysz, ludu drogi,
Nie bój się złudy, ani zdrad,
Ja przez życiowe ciernie, głogi,
Wciąż z wami kroczyć jestem rad.

6. Z ust waszych żywej wody zdroje,
Popłyną jeszcze w życiu tym.
Tak głoszą Święte Księgi Moje.
Napełnić chcę was Duchem Swym.

7. Bądź wierny aż do śmierci, ludu,
Mocno koronę trzymaj swą,
Dostąpisz zmartwychwstania cudu,
Już złote Jego zdroje lśnią.

8. Ja jarzmo moje z wami noszę,
Przy Ojcu jestem w każdy czas.
On dobry, a Ja Jego proszę,
By do zwycięstwa przywiódł was.