428 – Tyś nas w Swej Opatrzności

1. Tyś nas w Swej Opatrzności,
Aż dotąd Boże miał,
Tyś nam wśród przeciwności,
Skuteczną pomoc dał.
A bacznie, gdy śledzimy,
Koleje naszych dróg,
W pokorze rzec musimy:
Łaskawym był nam Bóg.

2. Odwieczny, za te dary,
O, któżby nie chciał Ci,
Wdzięczności nieść ofiary,
Przez wszystkie życia dni.
Któż nie miałby ufności,
Rzucając w przyszłość wzrok,
Że nas w Swej Opatrzności,
Chcesz mieć i przez ten rok.

3. Daj Ojcze Ducha Swego,
I wspieraj Mocą Swą,
Chciej ustrzec nas od złego,
I pokrzep wolę mdlą.
Niech Twoja Prawda wszędzie,
Rozprasza błędu mrok,
Niech nam pociechą będzie,
Przez nowy życia rok.