423 – Opowiedz mi o Jezusie

1. Opowiedz mi o Jezusie,
Wpisz każde z słów w serce me.
Mów o tej wieści kosztownej,
Co w lepszy świat wznosi mnie.
Mów jak anieli śpiewali,
Gdy Pana witali w głos,
Gdy Jego moc wysławiali,
Głosząc szczęśliwy nam los.

Chór:
Opowiedz mi o Jezusie,
Wpisz każde z słów w serce me,
Mów o tej wieści kosztownej,
Co w lepszy świat wznosi mnie.

2. Powiedz mi dziś o Jezusie,
O jego wędrówki dniach,
O przebaczeniu w Chrystusie,
I o zwycięstwie po łzach.
Mów jak mam iść w ślady Jego,
I jak zwyciężać co dnia,
Aż tu zwycięstwa od Niego,
Dusza nauczyć się ma.

3. Mów mi jak tam na Golgocie,
Skonał On wśród srogich mąk,
Złożony w Kamiennej grocie,
Wstał, śmierci uszedłszy rąk.
Mów, opisz miłość tę wielką,
Co zbawić grzeszników chce,
Zgubionym nadzieją wszelką,
Radość i pociechę śle.