422 – Twarzą w twarz z mym Zbawicielem

1. Twarzą w twarz z mym Zbawicielem,
Spotkamy się w pewien czas.
Ach, ta chwila błoga będzie,
Gdy do siebie weźmie nas.

2. Twarzą w twarz, jak błoga chwila!
Twarzą w twarz widzieć Go chcę,
I na zawsze z Panem zostać,
Zawsze z Nim radować się.

3. Teraz jak w zwierciadle widzę,
Przez zasłonę jakby tuż,
Błogi dzień już wnet nadejdzie,
Gdy Go w chwale ujrzę już.

4. Co za radość tam nas czeka,
Boleść, smutek zniknie tam,
Drogi się też wyprostują,
Wszystko jasne będzie nam. – Brak ostatniej zwrotki w nowym śpiewniku.