419 – W Twej opiece, o Boże

1. W Twej opiece, o Boże,
Na zawsze pragnę być,
Bo tu człowiek nie może,
W świecie bez Ciebie żyć.
Pomóż mi więc o Panie,
W wierności szczerze trwać.
W Twej ochronie tu racz mi,
Zawsze bezpieczność dać.

Chór:
Panie, wciąż prowadź mnie,
Tobie polecam się,
Niechaj czuła miłość Twa,
Wciąż mnie w opiece ma.

2. Pragnę wielbić Cię Jezu.
Bo w Tobie dobry Bóg,
Zjawił duchowi memu,
Rozkosz zbawiennych dróg.
Po nich ja będę kroczyć,
Póki nie przyjdę tam,
Gdzie w chwale świętych nucić
Będę tryumfu psalm.

3. W Twej opiece mój Królu,
Wrogów nie boję się,
Nie doznam trwogi, bólu,
Jeśli Ty strzeżesz mnie.
Dobrze jest w cieniu skrzydeł
Twych, tu wypocząć mnie.
Mocy złej, zdradnych sideł,
Wcale nie boję się.